Tujuan

  1. Mempersiapkan peserta didik menjadi sarjana yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional serta beramal dalam rangka mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah;
  2. Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya bangsa dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
  3. Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu mengabdi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan;
  4. Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu menerapkan perilaku nilai-nilai Al – Islam Kemuhammadiyahan, pembinaan iman dan taqwa.